Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Mai 2022

Min Virkelighet

Jeg er en helt normal person. Jeg er student. Jeg er 26 år. Jeg gjør ting rett. Jeg gjør ting feil. Jeg utdanner meg i helsevesenet fordi jeg ønsker å hjelpe folk, og fordi det gir meg glede å jobbe med pasienter. Jeg har hatt en ganske vanlig oppvekst med fotball, skole og venner, i …