For fem år siden var du en konspirasjonsteoretiker hvis du hevdet at aspartam og andre kunstige søtningsstoffer var helseskadelige og muligens ikke effektive mot fedme. 

I dag er det nylig anerkjent informasjon og veiledende kostholdsråd av WHO.

For 100 år siden ble sigaretter markedsført som helsefremmende og til og med anbefalt som astmabehandling av leger!

I dag vet vi at sigaretter har tatt millioner av liv. 


Hva er meningen med disse eksemplene i forbindelse med temaet misinformasjon?

Jo, hvis du hadde vært en av de i opposisjon til populæropinionen den gang kunne du blitt anklaget for å spre misinformasjon. 

Du kunne risikert å bli sett på som en konspirasjonsteoretiker. 

Og som en som var uvitenskapelig og ute av touch med virkeligheten!


Vi vet selvfølgelig nå at du ville vært på riktig side av historien hvis du hadde vært i opposisjon mot påstanden om at tobakksrøyk er helsefremmende!


Det er nå et stort fokus på å bekjempe spredningen av misinformasjon på nett. 

Og det fins mye misinformasjon på internett.

Alt fra regjeringer, bedrifter til individuelle personer kan ha personlig interesse av å bedrive misinformasjon og å være med på å forme meningsutvekslingene blant folk.


Å klarere hva som er fakta og ikke kan med det være fint.

Fokus på misinformasjon og at det blir gitt informasjon rundt hva som er dagens fakta kan være en relevant metode i kampen mot klar misinformasjon.

Det eneste vi bare må huske på er at det som er fakta i dag, er ikke nødvendigvis fakta om hundre år fra nå.


Hva betyr det rent praktisk?

Det betyr at sensur kan være og er i enkelte tilfeller ganske problematisk, hvis vi sensurerer noen fra å kunne ha en opinion som bryter med status quo.

Hvorfor?

For å gjenta meg selv:

Fordi nåtidens misinformasjon kan være morgendagens fakta.


Her syns jeg Twitter (eller X som det heter nå 🤷‍♀️) behandler misinformasjon på en god måte. 

De lar informasjonen noen kommer med bli værende på nett, men supplerer leserne med informasjon Twitter eller brukerne selv mener er relevant. 

Dette gjør plattformen for å ikke la totalt villedende og misledende informasjon spre seg som ild i tørt gress. 

Det er en fin måte å holde leserne og brukerne informert og så godt opplyst som mulig.


Det skal også nevnes at det som er sant for en gruppe eller en person kan være totalt falskt for en annen. 

Vitenskapelig forskning i seg selv er et felt fylt med motsigende forskning og motstridende meninger. Det er faktisk en viktig del av hvordan vi kan finne vitenskapelig konsensus og finne et mest mulig nyansert bilde av virkeligheten.

Dette gjør at hvem som avgjør om noe regnes som misinformasjon eller ikke er i stor grad farget av hvordan de ser verden og deres agenda. De kan i hvert fall være det. 

For en del land i Afrika så er det jo misinformasjon å hevde at det finnes homofile mennesker. 

Her i Norge så er det fakta. Her er det faktisk regnet som misinformasjon å hevde at det ikke finnes homofile mennesker. 

Selv om det er opplagte sannheter for de fleste som bor i Norge så er det ikke det over hele verden!

Sannheten er med det ikke så svart/hvitt som enkelte gjerne skulle ønsket at den var.


Det kan i lys av eksemplet over være ganske farlig å gi noen få mennesker eller grupper total makt til å styre den offentlige arenaen og meningsutvekslingene som utspiller seg der.

For vi lever i en verden med et stort mangfold av meninger. 


Så spør du deg selv kanskje:

Men hvordan kan sensur og overdreven kamp mot misinformasjon være farlig?

Det kan jo ikke være så farlig?

Jo, kanskje hvis vi hadde innsett hvor livsfarlig eller helseskadelig sigaretter er så kunne vi reddet millioner av mennesker fra en tidlig død som resultat av tobakksrøyk. 

Kanskje hvis det hadde vært lettere å hevde det perspektivet om at tobakksrøyk potensielt er skadelig så hadde vi sett en annen historisk gang enn den vi så. 

Det kunne spart mange liv. 


Det er risikoen vi tar hvis vi sensurer og fjerner meninger eller vitenskapelige opinioner vi ikke enda kan/vil anerkjenne som valide/gyldige. 

Det kan faktisk være at noen av de mer kontroversielle meningene enkelte har i dag om alt fra mat til oppdragelse kan være anerkjente vitenskapelige meninger om 50 år!


Kulturelt gjør vi også stadig fremgang og framskritt nettopp ved å sette tvil ved det vi ser på som opplagte sannheter og kulturelle normer den dag i dag.

Så for å ivareta ytringsfriheten og med det muligheten for vitenskapelig og kulturell fremgang må vi være tolerante og åpne nok for å kunne høre meninger vi finner både kontroversielle og ubehagelige! 

Det er en forutsetning for å muliggjøre vitenskapelig fremgang og skape gode vilkår for et rommende og ekspansivt kulturelt mangfold. 

Hvis vitenskapen og historien har vist oss en ting så er det jo nettopp det at å jage etter nye sannheter på uutforskede marker samt å sette tvil ved gamle sannheter er det som har forårsaket noen av de største vitenskapelige og kulturelle fremskrittene i historien!


Så til slutt så er mitt avsluttende spørsmål dette:

Hva tror du vi kommer til å se tilbake på om hundre år som noe vi ikke klarer å forstå vi så på som normalt den dag i dag?

Ha en fin uke <3