Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
Innlegg Juli 2022

Skam

Jeg har lyst til å skrive litt om skam.  For meg har skam vært et stort tema gjennom hele livet mitt. Jeg har skammet meg over mer enn bare å være trans. Jeg har skammet meg over store deler av personligheten min og hvem jeg er som person.  Jeg skriver denne artikkelen for å dele …